វគ្គសិក្សាអនឡាញ

ការគ្រប់គ្រង​វគ្គសិក្សា

ស្វែងរក​វគ្គសិក្សា​ដែល​អ្នក​ចាប់អារម្មណ៍​នៅ​ទីនេះ

ចុះឈ្មោះជាសិស្ស

 

ក្លាយ​ជា​គ្រូ​បង្រៀន

បង្កើត​វគ្គសិក្សា​ដែល​អ្នក​ចង់​ចែក​រំលែក

បង្ហាញពីបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹង និង​ជំនាញ​របស់​អ្នក

ចុះឈ្មោះជាគ្រូ

ភាព​សំបូរ​បែប​នៃ​វគ្គសិក្សា

រូបភាព សំឡេង វីដេអូ

មេរៀន លំហាត់ ការ​អនុវត្តន៍ និង​កិច្ចការ​ផ្សេងៗ

វគ្គទាំងអស់

ចំណេះដឹងថ្មីៗ

ទទួលបានចំណេះដឹងជាប្រចាំ

បច្ចេកវិទ្យា ការស្រាវជ្រាវ និងវិធីសាស្រ្តបង្រៀន

ចូលទៅអាន

សាលាខ្មែរជាអ្វី?

នេះ​ជា​គេហទំព័រ​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចង់​ស្វែងរក​វគ្គសិក្សា​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត។ វគ្គសិក្សា​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​យកចិត្តទុកដាក់ ទៅ​លើ​គុណភាព និង​តម្រូវការ​របស់​អ្នក​សិក្សា។ បន្ថែម​ពី​លើ​នេះ យើង​នឹង​ផ្ដល់​ជូន​ជា​ប្រចាំនូវ​ចំណេះដឹង​ថ្មីៗ ទាក់​ទៅ​នឹង​បច្ចេកវិទ្យា ការស្រាវជ្រាវ ក៏​ដូច​ជា​វិធីសាស្ត្រ​បង្រៀន។ ជាមួយ​នឹង​វគ្គសិក្សា និង​ចំណេះដឹង​ដែល​យើង​ផ្ដល់​ជូន យើង​សង្ឃឹម​ថា​អ្នក​នឹង​អភិវឌ្ឍ​ចំណេះ ជំនាញ​របស់​អ្នក​ឱ្យ​ស្រប​ទៅ​នឹង​យុគសម័យ​បច្ចេកវិទ្យា​នេះ។ ចាប់ផ្ដើម​ស្វែងរក​វគ្គ​ដែល​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍ ចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន និង​អាច​រៀន​បាន​គ្រប់​ពេលវេលា និង​គ្រប់​ទីកន្លែង។

សាលាខ្មែរ ផ្តល់ឱកាសសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា

វគ្គសិក្សាពេញនិយម

ទំនាក់ទំនងមកយើង

អ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកយើងតាម

+855 010 68 59 62
info@salakhmer.org
top
Copyright © 2020 | SalaKhmer.org
X