សាលាខ្មែរ

ចំណេះ​ដឹង​អ្វីខ្លះ​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ដឹង​អំពី​រឿង​ប្រាក់?

យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវយល់ដឹងចំណុចសំខាន់ៗខាងក្រោម ដូចជា


  1. ចេះគណនាសំណងប្រាក់កម្ចី: អត្រាការប្រាក់ ចំនួនការប្រាក់ត្រូវបង់ ចំនួនប្រាក់ត្រូវបង់តាមដំណាក់កាល
  2. ចេះគណនារកភាគរយ
  3. យល់ដឹងពីអត្រាការប្រាក់ផ្គួប (ការប្រាក់ លើការប្រាក់)
  4. យល់ដឹងពីតម្លៃពិតរបស់ប្រាក់ក្នុងជីវិតរស់នៅ
  5. ចេះគណនាចំណូលចំណាយ និងតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធ (កាត់ចំណាយរួច)
November 28, 2016

1 responses on "ចំណេះ​ដឹង​អ្វីខ្លះ​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ដឹង​អំពី​រឿង​ប្រាក់?"

  1. tesgpnkaivlojewbrugwnwoVB[N

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

អំពីសាលាខ្មែរ

សាលាខ្មែរ​គឺ​ជា​សហគមន៍​មួយ​ដែល​ផ្ដោត​លើ​ការសិក្សា និង​ការ​ចែករំលែក​ចំណេះដឹង​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​ទៅ​កាន់​ប្រ​ជា​ជន​​ខ្មែរ​ទូទៅ ដើម្បី​ធានា​ថា​ការអប់រំ​សម្រាប់​​ប្រ​ជា​ជន​​ខ្មែរ​​គឺ​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​អាច​ធ្វើ​បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង គ្រប់ពេលវេលា និង​ទទួល​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់។

សាលាខ្មែរ៖ សហគមន៍សិក្សា​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​ដែល​ល្អ​ផ្តាច់​គេ​

វគ្គសិក្សាពេញនិយម

អ្នកនៅលើបណ្តាញ

There are no users currently online
top
រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ © សាលាខ្មែរ  
X