សាលាខ្មែរ

ដើម្បី​ជោគជ័យ​គ្រប់​ភារកិច្ច​

អ្នកដែលប្រាថ្នាចង់សម្រេចប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាង គួរប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍ខាងក្រោមអោយពេញលេញ។ គោលការណ៍នេះ ហៅថាធម៌សម្រេចទាំង៤យ៉ាង។


. ឆន្ទៈ គឺស្រលាញ់ការងារ

.វីរិយ គឺតស៊ូមិនបោះបង់ចោលការងារ

.ចិត្ត គឺតម្កល់ចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការងារ

.វីមង្សា គឺពិនិត្យស្រាវជ្រាវសាកល្បងការងារ ដោយប្រើបញ្ញា។ (ដកស្រង់ពី ពុទ្ធោវាទ)

November 28, 2016

0 responses on "ដើម្បី​ជោគជ័យ​គ្រប់​ភារកិច្ច​"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

អំពីសាលាខ្មែរ

សាលាខ្មែរ​គឺ​ជា​សហគមន៍​មួយ​ដែល​ផ្ដោត​លើ​ការសិក្សា និង​ការ​ចែករំលែក​ចំណេះដឹង​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​ទៅ​កាន់​ប្រ​ជា​ជន​​ខ្មែរ​ទូទៅ ដើម្បី​ធានា​ថា​ការអប់រំ​សម្រាប់​​ប្រ​ជា​ជន​​ខ្មែរ​​គឺ​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​អាច​ធ្វើ​បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង គ្រប់ពេលវេលា និង​ទទួល​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់។

សាលាខ្មែរ៖ សហគមន៍សិក្សា​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​ដែល​ល្អ​ផ្តាច់​គេ​

វគ្គសិក្សាពេញនិយម

អ្នកនៅលើបណ្តាញ

There are no users currently online
top
រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ © សាលាខ្មែរ  
X