សាលាខ្មែរ

បច្ចេកវិទ្យា

វគ្គសិក្សាពីបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់

Software Training

4( 2 REVIEWS )
 13FREE

Developing Mobile Apps

3( 1 REVIEWS )
 7FREE

Basic of Nature Photography

4( 4 REVIEWS )
 9FREE

Social Media Management

4( 1 REVIEWS )
 4£49.00

How to develop Mobile Apps

4.5( 2 REVIEWS )
 7£29.00

Step by Step Macintosh Training

(  REVIEWS )
 1£19.00 per 30 days

ព័ត៌មានវក្គសិក្សា

655 4

ស្វែងរកវគ្គសិក្សា

ព័ត៌មានថ្មី

អំពីសាលាខ្មែរ

សាលាខ្មែរ​គឺ​ជា​សហគមន៍​មួយ​ដែល​ផ្ដោត​លើ​ការសិក្សា និង​ការ​ចែករំលែក​ចំណេះដឹង​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​ទៅ​កាន់​ប្រ​ជា​ជន​​ខ្មែរ​ទូទៅ ដើម្បី​ធានា​ថា​ការអប់រំ​សម្រាប់​​ប្រ​ជា​ជន​​ខ្មែរ​​គឺ​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​អាច​ធ្វើ​បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង គ្រប់ពេលវេលា និង​ទទួល​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់។

សាលាខ្មែរ៖ សហគមន៍សិក្សា​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​ដែល​ល្អ​ផ្តាច់​គេ​

វគ្គសិក្សាពេញនិយម

អ្នកនៅលើបណ្តាញ

There are no users currently online
top
រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ © សាលាខ្មែរ  
X