សាលាខ្មែរ

គិតពីការចាប់ផ្ដើមរកស៊ី

វគ្គសិក្សាមួយនេះគឺជាមាគាគន្លឹះសម្រាប់ការចាប់ផ្តើម

3 STUDENTS ENROLLED

ក្រោយ​បញ្ជក់​វគ្គ​សិក្សា​មួយ​នេះ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ ដូចតទៅ៖

 • យល់​ពី​ការ​ចាប់ផ្ដើម​ការ​រកស៊ី​របរ​អ្វី​មួយ​ត្រូវ​មាន​ការ​ត្រៀម​អ្វីខ្លះ​
 • ស្គាល់​ពី​រចនាសម្ព័ន្ធ​នៃ​ការ​រកស៊ី
 • សិក្សា​ស៊ី​ជម្រៅ​ពី​ប្រភេទ​នៃ​ការ​រកស៊ី​នីមួយៗ​
 • មាន​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​ការ​សំយោគ​ទ្រឹស្ដី​ធនធាន​ និង​ការ​ជ្រើសរើស​ដ៏​ត្រឹមត្រូវ

Course Curriculum

សំណួរមុនពេលរៀន Unlimited
ជំពូក១: ២០សំណួរត្រូវសួរមុនពេលចាប់ផ្តើម
មេរៀនទី១ ការសួរសំណួរ FREE 00:05:00
មេរៀនទី២ ការឆ្លើយសំណួរ 00:05:00
ជំពូកទី២: រចនាសម្ព័ន្ធនៃការរកស៊ី
មេរៀនទី៣ ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ 00:05:00
មេរៀនទី៤ ការអនុវត្តន៍ 00:00:05
ជំពូកទី៣: ប្រភេទនៃការរកស៊ី
មេរៀនទី៥ ការយល់ពីប្រភេទនៃការរកស៊ី 00:05:00
មេរៀនទី៦ ការជ្រើសប្រភេទនៃការរកស៊ី 00:00:05
សំនួរក្រោយពេលរៀន 00:03:00
សំណួរបញ្ជាប់ 00:12:00

Course Reviews

3

3
1 ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars1
 • 2 stars0
 • 1 stars0
 1. គិតពីការចាប់ផ្តើមរកស៊ី

  3

  The questions very useful!

Apply for Course
 • 1 week, 3 days

ព័ត៌មានវក្គសិក្សា

655 4

ព័ត៌មានពីអ្នកណែនាំ

ស្វែងរកវគ្គសិក្សា

ព័ត៌មានថ្មី

អំពីសាលាខ្មែរ

សាលាខ្មែរ​គឺ​ជា​សហគមន៍​មួយ​ដែល​ផ្ដោត​លើ​ការសិក្សា និង​ការ​ចែករំលែក​ចំណេះដឹង​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​ទៅ​កាន់​ប្រ​ជា​ជន​​ខ្មែរ​ទូទៅ ដើម្បី​ធានា​ថា​ការអប់រំ​សម្រាប់​​ប្រ​ជា​ជន​​ខ្មែរ​​គឺ​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​អាច​ធ្វើ​បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង គ្រប់ពេលវេលា និង​ទទួល​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់។

សាលាខ្មែរ៖ សហគមន៍សិក្សា​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​ដែល​ល្អ​ផ្តាច់​គេ​

វគ្គសិក្សាពេញនិយម

អ្នកនៅលើបណ្តាញ

There are no users currently online
top
រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ © សាលាខ្មែរ  
X