តោះ! មក​មើល​កម្មវិធី​ទាំង​១០ របស់​ក្រុមហ៊ុន Google សម្រាប់​ការអប់រំ

យើងដឹងហើយថា Google ជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំមួយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយកម្មវិធីជាច្រើនដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់គឺសុទ្ធសឹងតែជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនយក្សមួយនេះ។ ពេលនេះ យើងទៅមើលថាក្រុមហ៊ុនធំមួយនេះ មានកម្មវិធីអ្វីខ្លះសម្រាប់ជំនួយដល់ការអប់រំ។ យើងនឹងលើក។យកកម្មវិធីទាំង ១០របស់ក្រុមហ៊ុនGoogle ដែលគេឱ្យឈ្មោះថា G Suite for Education

1. Gmail

ជឿជាក់ថាអ្នកពិតជាស្គាល់វាច្បាស់ហើយ ហើយក៏តែងតែប្រើប្រាស់វាដែរ។ វាត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Google ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រមាណ ១៥ឆ្នាំមកហើយ។ មុខងារសំខាន់នោះគឺសម្រាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក។ បន្ថែមពីលើនេះ នៅលើអ៊ីនធឺណិត អ៊ីម៉ែលគឺដូចជាស្ពានដើម្បីចម្លងយើងទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងៗទៀតចឹង ពោលគឺយើងតែងតែប្រើប្រាស់វាជានិច្ច នៅពេលដែលយើងចង់ទៅចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធី ឬវេបសាយផ្សេងទៀត។

2. Google Drive

កម្មវិធីនេះ គឺក្រុមហ៊ុនGoogle ផ្ដល់ជូនអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ Gmail។ អ្នកនឹងទទួលបាន 15 GB សម្រាប់ផ្ទុកឯកសារផ្សេងៗ ដែលងាយស្រួលឱ្យអ្នកអាចទាញវាយកមកប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែងបានយ៉ាងងាយ។

3. Google Classroom

គឺបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ កាលពីថ្ងៃទី ០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៤ ពោលគឺកាលពី៦ឆ្នាំមុន។ កម្មវិធីនេះគឺជួយការរៀន និងបង្រៀនតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជាជំនួយ ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងការទំនាក់ទំនងជាដើម។

4. Google Calendar

អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ប្រតិទិននៅក្នុង Google Classroom ទៅនិងប្រតិទិនរបស់ខ្លួន ហើយអាចជួយរម្លឹកអ្នកប្រើប្រាស់ពីកាលកំណត់នៃកិច្ចការនីមួយៗ។

5. Google Docs, Slides, Sheets

ស្រដៀងទៅនឹងកម្មវិធី Microsoft Office របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែរ តែវាជា Web-based Software មានន័យថាដំណើរការលើវេបសាយ ហើយត្រូវការអ៊ីនធឺណិតដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បាន។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បង្កើតឯកសារផ្សេងៗ ហើយរក្សាទុកនៅក្នុង Google Drive របស់អ្នក និងផ្ទុកឡើងទៅក្នុង Google Classroom បានយ៉ាងងាយស្រួល។ ចំណុចពិសេសនោះគឺកម្មវិធីទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សច្រើននាក់ធ្វើការក្នុងឯកសារតែមួយ ក្នុងពេលតំណាលគ្នា។

6. Google Form

ជាកម្មវិធីមួយ ដែលអាចជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងការបង្កើតការស្ទង់មតិផ្សេងៗតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក។ ជាមួយនឹងទម្រង់នេះអ្នកអាចបង្កើតនិងវិភាគការស្ទង់មតិបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់មានកម្មវិធីពិសេសអ្វីផ្សេងទៀត។ អ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលភ្លាមៗនៅពេលអ្នកឆ្លើយតបបានបំពេញ ហើយបញ្ជូនត្រលប់មកអ្នកវិញ។ ហើយអ្នកក៏អាចសង្ខេបនូវលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិទាំងនោះបានភ្លាមៗតាមរយៈការទាញយកទម្រង់ជា Excel ឬប្រើប្រាស់ក្រាប និងគំនូសតាងដែលមានស្រាប់។

7. Google Jamboard

ជាកម្មវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់សរសេរពាក្យផ្សេងៗហើយរៀបចំពាក្យទាំងនោះឱ្យទៅជាផែនទីគំនិត ដែលមើលទៅហាក់មានភាពទាក់ទាញនិងងាយស្រួលយល់។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងពេលជាមួយគ្នាបាន ហើយអាចទាញយកអ្វីដែលបានធ្វើជាប្រភេទឯកសារបានយ៉ាងងាយស្រួល។

8. Google Hangout

ជាកម្មវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាតាមរយៈការហៅជាវីដេអូនិងផ្ញើសារដែលមានសុវត្ថិភាពដើម្បីបន្តការរៀនសូត្របើទោះបីជាគ្រូនិងសិស្សនៅទីកន្លែងផ្សេងគ្នាក៏ដោយ។

9. Google Group

ជាកម្មវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បង្កើតនិងចូលរួមក្នុងវេទិកាផ្សេងៗដែលទាក់ទងទៅនឹងមេរៀន ឬការងារស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ ដើម្បីជំរុញការទំនាក់ទំនងនិងការសន្ទនា។ សមាជិកក្នុងក្រុមអាចសរសេរនូវសំណួរផ្សេងៗនៅក្នុងវេទិកានោះ ហើយសមាជិកផ្សេងទៀតហើយជួយឆ្លើយតបបាន តាមរយៈការសរសេរ។

10. Google Sites

ជាកម្មវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ បង្កើតគេហទំព័របានយ៉ាងងាយស្រួលដែលនៅក្នុងគេហទំព័រនោះ អ្នកអាចប្រើដើម្បីបង្ហាញពីកម្មវិធីសិក្សាសិក្សា បង្ហាញពីខ្លឹមសារនៃមេរៀនផ្សេងៗ ហើយក៏អាចឱ្យសិស្សប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនជំនាញអភិវឌ្ឍន៍និងបញ្ចេញភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេផងដែរ។

តាមរយៈការស្គាល់ពីកម្មវិធីទាំងនេះ អ្នកអាចសាកល្បងស្វែងយល់ពីវាឱ្យកាន់តែច្បាស់ និងប្រើប្រាស់វាទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់អ្នក ដើម្បីជួយគាំទ្រការរៀន និងបង្រៀន។

 

 

0 responses on "តោះ! មក​មើល​កម្មវិធី​ទាំង​១០ របស់​ក្រុមហ៊ុន Google សម្រាប់​ការអប់រំ"

Leave a Message

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

សាលាខ្មែរជាអ្វី?

នេះ​ជា​គេហទំព័រ​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចង់​ស្វែងរក​វគ្គសិក្សា​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត។ វគ្គសិក្សា​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​យកចិត្តទុកដាក់ ទៅ​លើ​គុណភាព និង​តម្រូវការ​របស់​អ្នក​សិក្សា។ បន្ថែម​ពី​លើ​នេះ យើង​នឹង​ផ្ដល់​ជូន​ជា​ប្រចាំនូវ​ចំណេះដឹង​ថ្មីៗ ទាក់​ទៅ​នឹង​បច្ចេកវិទ្យា ការស្រាវជ្រាវ ក៏​ដូច​ជា​វិធីសាស្ត្រ​បង្រៀន។ ជាមួយ​នឹង​វគ្គសិក្សា និង​ចំណេះដឹង​ដែល​យើង​ផ្ដល់​ជូន យើង​សង្ឃឹម​ថា​អ្នក​នឹង​អភិវឌ្ឍ​ចំណេះ ជំនាញ​របស់​អ្នក​ឱ្យ​ស្រប​ទៅ​នឹង​យុគសម័យ​បច្ចេកវិទ្យា​នេះ។ ចាប់ផ្ដើម​ស្វែងរក​វគ្គ​ដែល​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍ ចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន និង​អាច​រៀន​បាន​គ្រប់​ពេលវេលា និង​គ្រប់​ទីកន្លែង។

សាលាខ្មែរ ផ្តល់ឱកាសសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា

វគ្គសិក្សាពេញនិយម

ទំនាក់ទំនងមកយើង

អ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកយើងតាម

+855 010 68 59 62
info@salakhmer.org
top
Copyright © 2020 | SalaKhmer.org
X