ការអនុវត្តន៍លើការរៀបចំ និងវិភាគទិន្នន័យ

ការអនុវត្តន៍លើការរៀបចំ និងវិភាគទិន្នន័យ

៤. កិច្ចការ​ដែល​ត្រូវ​បំពេញ ប្រើប្រាស់​កម្រង​សំណួរ​អំពី​កម្រិត​នៃ​ភាព​តានតឹង​របស់​គ្រូបង្រៀន រៀបចំ​ទម្រង់​សម្រាប់​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ អនុវត្តន៍​ជំហាន​ដែល​បាន​រៀន​រួចហើយ ដើម្បី​វិភាគ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ (ទិន្នន័យ​នឹង​ផ្ដល់​ជូន) ទាញ​យក​ឯកសារ​ដែល​បាន​ផ្ដល់​ជូនតាមដំណភ្ជាប់ខាងក្រោម មើល​ការណែនាំ​ពីរ​របៀប​ធ្វើ និង​ផ្ញើ​ត្រលប់​មកវិញ​តាម​កាលបរិច្ឆេទ​ដែល​បាន​កំណត់។ ទាញ​យក​ឯកសារ

100Maximum Marks

ENDED Time Remaining Hours Minutes

Course Stats Widget

121 1

សាលាខ្មែរជាអ្វី?

នេះ​ជា​គេហទំព័រ​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចង់​ស្វែងរក​វគ្គសិក្សា​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត។ វគ្គសិក្សា​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​យកចិត្តទុកដាក់ ទៅ​លើ​គុណភាព និង​តម្រូវការ​របស់​អ្នក​សិក្សា។ បន្ថែម​ពី​លើ​នេះ យើង​នឹង​ផ្ដល់​ជូន​ជា​ប្រចាំនូវ​ចំណេះដឹង​ថ្មីៗ ទាក់​ទៅ​នឹង​បច្ចេកវិទ្យា ការស្រាវជ្រាវ ក៏​ដូច​ជា​វិធីសាស្ត្រ​បង្រៀន។ ជាមួយ​នឹង​វគ្គសិក្សា និង​ចំណេះដឹង​ដែល​យើង​ផ្ដល់​ជូន យើង​សង្ឃឹម​ថា​អ្នក​នឹង​អភិវឌ្ឍ​ចំណេះ ជំនាញ​របស់​អ្នក​ឱ្យ​ស្រប​ទៅ​នឹង​យុគសម័យ​បច្ចេកវិទ្យា​នេះ។ ចាប់ផ្ដើម​ស្វែងរក​វគ្គ​ដែល​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍ ចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន និង​អាច​រៀន​បាន​គ្រប់​ពេលវេលា និង​គ្រប់​ទីកន្លែង។

សាលាខ្មែរ ផ្តល់ឱកាសសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា

វគ្គសិក្សាពេញនិយម

ទំនាក់ទំនងមកយើង

អ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកយើងតាម

+855 010 68 59 62
info@salakhmer.org
top
Copyright © 2020 | SalaKhmer.org
X