តើ​គួរ​គិត​លើ​ចំណុច​អ្វីខ្លះ​ពេលដែល​ចាប់ផ្ដើម​ជ្រើសរើស​ប្រធានបទ​ស្រាវជ្រាវ?

ការស្រាវជ្រាវ​គឺ​ជា​ការសិក្សា​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​វិទ្យាសាស្ត្រ ដោយ​មាន​ជំហាន និង​នីតិវិធី​ច្បាស់លាស់។ ដើម្បី​សម្រេច​ការស្រាវជ្រាវ​ឱ្យ​បាន​ល្អ ការ​ជ្រើសរើស​ប្រធានបទ​គឺ​ជា​ចំណុច​សំខាន់ ហើយ​ក៏​ជា​ជំហាន​ដំបូង​ដែល​យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​ផងដែរ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជា​និស្សិត​កំពុង​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ ភាគច្រើន​សាលា​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​កំណត់​ប្រធានបទ​ស្រាវជ្រាវ​ដោយខ្លួនឯង ដែល​ងាយស្រួល​សម្រាប់​សាលា​ធ្វើការ​ផ្គូផ្គង​អ្នក​ ជាមួយ​និឹង​សាស្ត្រាចារ្យ​ដឹកនាំ។

ខាងក្រោមនេះ​ជា​ចំណុច​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ពិចារណា​ពេល​ដែល​ជ្រើសរើស​ប្រធានបទ​សម្រាប់​ស្រាវជ្រាវ។

. ធ្វើការប្រមូលផ្តុំគំនិតរបស់អ្នក

អ្នកត្រូវចាប់ផ្តើម​គិត​ពី​បទពិសោធន៍​របស់​អ្នក​ ដោយ​ផ្ដោត​លើ​សំណួរ​មួយនេះ «តើ​អ្វីដែល​ជា​បញ្ហា​ដែល​ខ្ញុំ​ជួប​កន្លង​មក ហើយ​ខ្ញុំ​មិនអាច​ដោះស្រាយ​វា​បាន​ដោយងាយស្រួល?»

ក្នុងន័យនេះ ប្រសិន​បើ​បញ្ហា​មួយ​ដែល​អ្នក​ធ្លាប់​ជួប​ប្រទះ ហើយ​អ្នក​ពិបាក ឬ​មិន​អាច​ដោះស្រាយ​វា​បាន ច្បាស់​ណាស់​ថា​អ្នក​ត្រូវ​ចំណាយ​ពេល​ដើម្បី​ធ្វើ​ការស្រាវជ្រាវ​ឱ្យ​យល់ច្បាស់​ពី​បញ្ហា​នោះ និង​ស្វែងរក​ដំណោះស្រាយ។ ឧទាហរណ៍៖

. សិស្ស​របស់​ខ្ញុំ​ភាគ​ច្រើន​មិន​ធ្វើ​កិច្ចការ​ផ្ទះ

. សិស្ស​របស់​ខ្ញុំ​មិន​អាច​ធ្វើ​កិច្ចការ​ក្រុម​បាន​ល្អ​ប្រសើរ

. ខ្ញុំ​មិន​យល់​ពី​របៀប​ក្នុង​ការ​ជួយ​សិស្ស​ដែល​រៀន​យឺត​ឱ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព

ក្នុង​ដំណាក់កាល​ដំបូង​នេះ អ្នក​ប្រហែល​ជាមានគំនិត ឬ​បទពិសោធន៍​ច្រើន។ អ្នក​អាច​សរសេរ​គំនិត ឬ​បញ្ហា​ទាំង​នោះ​នៅ​លើក្រដាស​មួយ (ដូចដែល​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ឧទាហរណ៍​ខាងលើ) ដើម្បី​ពិនិត្យ​មើល​វា​ម្ដង​ទៀត​នៅ​ពេលក្រោយ។ ទន្ទឹម​នឹង​នេះ ប្រសិនបើ​អ្នកអាច​ធ្វើការ​រៀបបញ្ហា ឬ​គំនិត​របស់​អ្នក​ទៅ​ជា​ក្រុម​ដោយ​ផ្អែកលើ​លក្ខណៈ​ស្រដៀង​របស់វា​បាន​ទៀតនោះ កាន់​តែ​ប្រសើរ។

. ចាប់ផ្ដើម​ស្វែងរក និង​អាន​ឯកសារ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បញ្ហា​ដែល​អ្នក​បាន​រៀបរាប់​ខាងលើ

បន្ទាប់​ពីធ្វើ​ការព្រាង​ពី​បញ្ហា​ហើយ អ្នក​អាច​ចាប់ផ្ដើម​ទៅ​ស្វែងរក​ឯកសារ​ដើម្បី​ស្វែងយល់​ឱ្យ​កាន់​តែ​ច្បាស់​ពី​បញ្ហា​នោះ។ ការស្វែងរក​ឯកសារ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នេះ ជា​ជំហាន​ដំបូង​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ ដើម្បី​ឱ្យ​ប្រាកដ​ថា​បញ្ហា​ដែល​អ្នក​កំពុង​តែ​ចង់​ធ្វើ​ការ​សិក្សាស្រាវជ្រាវ ជា​បញ្ហា​ដែល​ពិបាក​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ ឬ​ជាសំណួរ​ដែល​ពិបាក​ក្នុង​ការ​ឆ្លើយ។ នៅក្នុង​ដំណាក់កាល​នេះ អ្នក​អាច​ពិនិត្យ​មើល​ថា

.. តើការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​មុនៗ ថាតើ​អ្នកស្រាវជ្រាវ​បាន​រកឃើញ​អ្វីខ្លះ?

.. ការ​រកឃើញ​នោះ​អាច​ត្រូវបាន​ធ្វើ​ទូទៅកម្ម​ (Generalization)នៅ​ក្នុង​បរិបទ​របស់​អ្នក​បាន​ដែរ​ឬទេ?

.. ព័ត៌មាន​ទាំងនោះ​នៅ​តែ​មាន​សុពលភាព​ (Validity) ដែរ​ឬទេ?

.. ហើយ​ព័ត៌មាន​ទាំងនោះ​មាន​ភាព​ជឿជាក់ (Reliability) ​កម្រិត​ណា​ដែរ?

ជាមួយគ្នា​ផងដែរ អ្នកត្រូវ​ពិនិត្យមើល​ទៅ​លើ​ដែនកំណត់ (limitations) ឬ​កង្វះខាត (Gaps)​ដែល​ការស្រាវជ្រាវ​មុន​ៗ​មិនទាន់​បាន​បំពេញ។ ដូចនេះ​ការស្រាវជ្រាវ​របស់​អ្នក​អាច​នឹង​ទៅ​បំពេញ​កង្វះខាត​ទាំងនោះ។ ជាចុង​ក្រោយ​អ្នក​អាច​ពិនិត្យ​អនុសាសន៍ (Recommendation)​របស់​អ្នកស្រាវជ្រាវ​មុនៗ ថា​តើ​ពួកគាត់​ចង់​ឱ្យ​អ្នកស្រាវជ្រាវ​ផ្សេងទៀត​ផ្ដោត​លើ​បញ្ហា​ណាខ្លះ? ហើយថាតើ​អនុសាសន៍​ទាំងនោះ​ត្រូវ​ទៅ​នឹង​គំនិត ឬ​បញ្ហា​ដែលអ្នក​កំពុង​តែ​ចង់​សិក្សាស្រាវជ្រាវ​ដែរឬទេ?

អ្នក​អាច​ទៅ​ជជែក​ជាមួួយ​គ្រូដឹកនាំ​របស់អ្នក ដើម្បី​សួរនាំ​យោបល់​គាត់ ថា​តើ​ប្រធានបទ​ស្រាវជ្រាវ​របស់​អ្នក​មួយ​ណា​ដែល​គួរ​តែ​ជ្រើសរើស​មក​សិក្សាស្រាវជ្រាវ?

ក្នុង​ចំណុច​នេះ​ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ចាត់​អាទិភាព​ប្រធានបទ​របស់អ្នក ឬ​កែសម្រួល​ប្រធានបទ​របស់​អ្នក មុន​ពេល​ចូល​ដល់​ជំហាន​ខាងក្រោម។

. ឆ្លើយសំណួរខាងក្រោមនេះ

.. តើការសិក្សា ឬ​ប្រធានបទ​របស់អ្នក​មាន​«ភាពច្បាស់លាស់»​ហើយ​ឬនៅ?

.. តើការសិក្សា ឬ​ប្រធានបទ​របស់អ្នក​«អាចធ្វើ​ការស្រាវជ្រាវ​»បាន​ដែរ​ឬទេ?

.. តើការសិក្សា ឬ​ប្រធានបទ​របស់អ្នក​មាន​«សារប្រយោជន៍»​ដែរ​ឬទេ? សារប្រយោជន៍​សម្រាប់​អ្នកណាខ្លះ ហើយ​ដោយ​របៀបណា?

.. តើការសិក្សា ឬ​ប្រធានបទ​របស់អ្នក​មាន​ក្រមសីលធម៌​ដែរ​ឬទេ?

.. តើអ្នក«ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង»លើការសិក្សានោះដែរឬទេ? (អ្នកនឹងចំណាយពេលវេលា និងការខិតខំជាច្រើននិងប្រធានបទដែលអ្នកជ្រើសរើសនោះ)

ប្រសិនបើ​ចម្លើយ​របស់​អ្នក​ចំពោះ​សំណួរ​ទាំង​៥​ខាងលើ​នេះគឺ «បាទ/ចាស» នោះ​ប្រធានបទ​ស្រាវជ្រាវ​របស់​អ្នក​គឺ​កំណត់​បាន​ត្រឹមត្រូវ​ហើយ។ ប៉ុន្តែ​នៅ​មាន​សំណួរ​សំខាន់​មួយ​ទៀត ដែល​សំណួរ​នោះគឺ

«តើអ្នកមានពេលវេលា ធនធាន និង​ចំណេះដឹង​គ្រប់គ្រាន់​ដើម្បី​ធ្វើ​ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ប្រធានបទនោះ​ដែរ​ឬទេ

 

ចំណាំ៖ ប្រធានបទ​របស់​អ្នក​អាចនឹង​ត្រូវ​កែសម្រួល​ក្នុង​ពេល​ដែល​អ្នក​ធ្វើ​ការស្រាវជ្រាវ។

November 19, 2020

6 responses on "តើ​គួរ​គិត​លើ​ចំណុច​អ្វីខ្លះ​ពេលដែល​ចាប់ផ្ដើម​ជ្រើសរើស​ប្រធានបទ​ស្រាវជ្រាវ?"

 1. ចេង សោភាNovember 24, 2020 at 3:24 amReply

  1 ប្រធានបទ​ដែល​មាន​ភាព​ច្បាស់លាស់
  2 អាចស្រាវជ្រាវបាន
  3មានសារ:ប្រយោជន៍
  4មានក្រមសីលធម៌
  5 ប្រធានបទ​ដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង

 2. 22:58 tool with red cap puts out flame of candle silly. Muscle lumber jack! Thanks for sharing. Stay safe

 3. ១. មានភាពច្បាស់លាស់ដែរឫទេរ
  ២. មានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះ
  ៣. ប្រធានបទនេាះ យេីងមានការពេញចិត្តកម្រិតណា
  ៤. ប្រធាននេាះអាចធ្វេីបានដែរឫទេ(ប្រធានបទទូលាយពេក ធៀបនឹងពេលវេលា)

Leave a Message

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

សាលាខ្មែរជាអ្វី?

នេះ​ជា​គេហទំព័រ​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចង់​ស្វែងរក​វគ្គសិក្សា​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត។ វគ្គសិក្សា​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​យកចិត្តទុកដាក់ ទៅ​លើ​គុណភាព និង​តម្រូវការ​របស់​អ្នក​សិក្សា។ បន្ថែម​ពី​លើ​នេះ យើង​នឹង​ផ្ដល់​ជូន​ជា​ប្រចាំនូវ​ចំណេះដឹង​ថ្មីៗ ទាក់​ទៅ​នឹង​បច្ចេកវិទ្យា ការស្រាវជ្រាវ ក៏​ដូច​ជា​វិធីសាស្ត្រ​បង្រៀន។ ជាមួយ​នឹង​វគ្គសិក្សា និង​ចំណេះដឹង​ដែល​យើង​ផ្ដល់​ជូន យើង​សង្ឃឹម​ថា​អ្នក​នឹង​អភិវឌ្ឍ​ចំណេះ ជំនាញ​របស់​អ្នក​ឱ្យ​ស្រប​ទៅ​នឹង​យុគសម័យ​បច្ចេកវិទ្យា​នេះ។ ចាប់ផ្ដើម​ស្វែងរក​វគ្គ​ដែល​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍ ចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន និង​អាច​រៀន​បាន​គ្រប់​ពេលវេលា និង​គ្រប់​ទីកន្លែង។

សាលាខ្មែរ ផ្តល់ឱកាសសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា

វគ្គសិក្សាពេញនិយម

ទំនាក់ទំនងមកយើង

អ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកយើងតាម

+855 010 68 59 62
info@salakhmer.org
top
Copyright © 2020 | SalaKhmer.org
X