ចំណុច​ដែល​ត្រូវ​យល់ដឹង​អំពី​ការ​បង្កើត​ស្លាយ​នៅ​ក្នុង PowerPoint

មនុស្សបានផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រើប្រាស់ក្រដាសផ្ទាំងធំៗដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញ ដោយប្ដូរមកប្រើប្រាស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រមកធ្វើជំនួស។ នៅក្នុងសាលារៀន ការបង្ហាញស្លាយត្រូវបានប្រើប្រាស់ស្ទើរគ្រប់ពេល ដោយសឹងតែអាចជំនួសការប្រើប្រាស់ក្ដារខៀន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការបញ្ចាំងស្លាយក៏អាចធ្វើឱ្យបាត់បង់ខ្លឹមសារ និងអាចធ្វើឱ្យអ្នកចូលរួមមិនចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ ប្រសិនបើអ្នករៀបចំមិនបានត្រឹមត្រូវ។

ខាងក្រោមនេះ យើងនឹងលើកយកចំណុចសំខាន់ខ្លះៗ ក្នុងការរៀបចំស្លាយធ្វើបទបង្ហាញឱ្យមានភាពទាក់ទាញ។

. ការប្រើប្រាស់ពណ៌ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

អ្នកត្រូវតែស្គាល់ពីពណ៌ និងការប្រើប្រាស់វាឱ្យបានច្បាស់ ទាំងពណ៌សម្រាប់ពុម្ពអក្សរ ក៏ដូចជាពណ៌នៃ ផ្ទាំងខាងក្រោយរបស់ស្លាយអ្នក (Background)។ អ្នកគួរប្រើប្រាស់ពណ៌ដែលអាចឆ្លុះគ្នាបាន រវាងផ្ទៃខាងក្រោយ និងពុម្ពអក្សររបស់អ្នក (. ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាំងខាងក្រោយពណ៌ខ្មៅ អ្នកគួរប្រើប្រាស់ពុម្ពអក្សរពណ៌ស )។ លើសពីនេះ អ្នកគួរតែស្គាល់ពីបន្ទប់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការធ្វើបទបង្ហាញផងដែរ ព្រោះពន្លឺនៅក្នុងបន្ទប់អាចធ្វើឱ្យការបង្ហាញរបស់ស្លាយអ្នកប្រែប្រួលបាន។ ការជ្រើសរើសពណ៌ត្រឹមត្រូវដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងស្លាយរបស់អ្នកគឺសំខាន់ដូចព័ត៌មានដែលអ្នកចែករំលែកនៅក្នុងស្លាយរបស់អ្នកដែរ។

. ការប្រើប្រាស់ពុម្ពអក្សរឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

អ្នកគួរតែប្រើប្រាស់ពុម្ពអក្សរដូចគ្នាសម្រាប់គ្រប់ចំណងជើងទាំងអស់ (. Khmer OS Moul Light) និងពុម្ពអក្សរដូចគ្នាសម្រាប់ខ្លឹមសារនៅក្នុងស្លាយរបស់អ្នក (. Khmer OS Content)។ អ្នកគួរតែប្រើប្រាស់ពុម្ពអក្សរដែលងាយស្រួលអាន ឬអាចថាជាពុម្ពអក្សរសាមញ្ញដែលអ្នករាល់គ្នាឃើញវាជាញឹកញាប់។ មិនគួរប្រើប្រាស់ពុម្ពអក្សរច្រើនពេកនោះទេ ជាទូទៅគួរតែ ២ ឬ៣ ពុម្ពអក្សរបានហើយ។

. ទំហំនៃពុម្ពអក្សរនិងរូបភាពត្រូវប្រើប្រាស់ឱ្យសមល្មម

ពុម្ពអក្សរមិនគួរតូចជាង ២៤នោះឡើយ ព្រោះថាបើតូចជាងនេះអ្នកអាចនឹងពិបាកមើលឱ្យបានច្បាស់។ ចំពោះរូបភាព អ្នកត្រូវពិនិត្យមើលថាតើអ្វីជាចំណុចសំខាន់របស់រូបភាពដែលអ្នកចង់បង្ហាញនោះ ហើយធ្វើយ៉ាងណាត្រូវធានាថាអ្នកមើលអាចមើលរូបភាពនោះបានច្បាស់លាស់។ អ្នកគួរតែប្រើប្រាស់រូបភាពដែលមានគុណភាពច្បាស់។

. ការកំណត់ចំនួនចំណុច ឬពាក្យនៅក្នុងស្លាយនីមួយៗ

ការកំណត់ចំនួនពាក្យ ឬចំណុចនៅក្នុងស្លាយរបស់អ្នកគឺជាចំណុចសំខាន់ ពោលគឺអ្នកគួរចេះជ្រើសរើសយកតែខ្លឹមសារគោលៗមកបង្ហាញទៅបានហើយ។ នៅពេលដែលអ្នកធ្វើបទបង្ហាញ អ្នកអាចបន្ថែមទៅលើចំណុចទាំងនោះតាមរយៈការនិយាយរបស់អ្នក។ ចៀសវាងការអានពាក្យដែលសរសេរនៅលើស្លាយ ដោយមិនបានពន្យល់បន្ថែម។

. ការប្រើប្រាស់ Transition និង Animation

អ្នកដឹងហើយថាចំណុចពិសេសរបស់ PowerPoint នោះគឺការប្រើប្រាស់ Transition ដើម្បីឱ្យការផ្លាស់ប្ដូរពីស្លាយមួយទៅស្លាយមួយមានភាពទាក់ទាញ និងការប្រើប្រាស់Animation ដើម្បីឱ្យអក្សរ ចំណុច ឬរូបភាពលោតមកម្ដងមួយចំណុចៗ ដែលជួយសម្រួលក្នុងការនិយាយបកស្រាយបន្ថែម។ ដើម្បីប្រើប្រាស់វាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ អ្នកត្រូវតែស្គាល់ពីអត្ថន័យនៃរូបភាព និងខ្លឹមសារនៅក្នុងស្លាយរបស់អ្នកឱ្យបានច្បាស់។ ថែមពីលើនេះការសាកល្បងដើម្បីមើលពីដំណើរការរបស់វាគឺជារឿងដែលចាំបាច់បំផុត ដើម្បីធានាថាវាដើរដោយប្រក្រតី។ ចៀសវាងការប្រើប្រាស់ស្ទាយមួយចំនួនដែលអូសបន្លាយពេលវេលា ព្រោះអាចធ្វើឱ្យអ្នកមើលមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍។

 

0 responses on "ចំណុច​ដែល​ត្រូវ​យល់ដឹង​អំពី​ការ​បង្កើត​ស្លាយ​នៅ​ក្នុង PowerPoint"

Leave a Message

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

សាលាខ្មែរជាអ្វី?

នេះ​ជា​គេហទំព័រ​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចង់​ស្វែងរក​វគ្គសិក្សា​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត។ វគ្គសិក្សា​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​យកចិត្តទុកដាក់ ទៅ​លើ​គុណភាព និង​តម្រូវការ​របស់​អ្នក​សិក្សា។ បន្ថែម​ពី​លើ​នេះ យើង​នឹង​ផ្ដល់​ជូន​ជា​ប្រចាំនូវ​ចំណេះដឹង​ថ្មីៗ ទាក់​ទៅ​នឹង​បច្ចេកវិទ្យា ការស្រាវជ្រាវ ក៏​ដូច​ជា​វិធីសាស្ត្រ​បង្រៀន។ ជាមួយ​នឹង​វគ្គសិក្សា និង​ចំណេះដឹង​ដែល​យើង​ផ្ដល់​ជូន យើង​សង្ឃឹម​ថា​អ្នក​នឹង​អភិវឌ្ឍ​ចំណេះ ជំនាញ​របស់​អ្នក​ឱ្យ​ស្រប​ទៅ​នឹង​យុគសម័យ​បច្ចេកវិទ្យា​នេះ។ ចាប់ផ្ដើម​ស្វែងរក​វគ្គ​ដែល​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍ ចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន និង​អាច​រៀន​បាន​គ្រប់​ពេលវេលា និង​គ្រប់​ទីកន្លែង។

សាលាខ្មែរ ផ្តល់ឱកាសសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា

វគ្គសិក្សាពេញនិយម

ទំនាក់ទំនងមកយើង

អ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកយើងតាម

+855 010 68 59 62
info@salakhmer.org
top
Copyright © 2020 | SalaKhmer.org
X