គន្លឹះ​ដើម្បី​ឱ្យ​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការការពារ​គម្រោង​ស្រាវជ្រាវ

សម្រាប់​និស្សិត​ដែល​កំពុង​រៀន​នៅ​ថ្នាក់​ឧត្ដមសិក្សា ការស្រាវជ្រាវ​ជា​រឿង​មួយ​ដែល​នាំ​ឱ្យ​ពួកគេ​ឈឺក្បាល និង​ស្ត្រេស​ខ្លាំង​បំផុត។ កិច្ចការ​មួយនេះ ត្រូវ​ធ្វើឡើង​ជា​ច្រើន​ដំណាក់កាល ហើយ​គ្រប់​ដំណាក់កាល​ទាំងអស់​គឺត្រូវ​មាន​ភាព​ច្បាស់លាស់ និង​មាន​ហេតុផល​ក្នុង​ការ​បកស្រាយ។

ជាទូទៅ សាលា​ភាគ​ច្រើន​តម្រូវ​ឱ្យ​និស្សិត​ការពារ​គម្រោង​ស្រាវជ្រាវ ឬ​សំណើ​ស្រាវជ្រាវ (Research Proposal) មុន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​និស្សិត​បន្ត​កិច្ចការ​នេះ​ទៅ​មុខ​ទៀត។ ហេតុផល​ដែល​តម្រូវ​ឱ្យ​និស្សិត​ធ្វើ​ការ​ការពារ​គម្រោង​ស្រាវជ្រាវ​គឺ​ដើម្បី​ធានា​ថា​កិច្ចការ​ស្រាវជ្រាវ​របស់​ពួកគេ​គឺ មាន​ភាព​ច្បាស់លាស់ អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន មាន​សារប្រយោជន៍ និង​មាន​ក្រមសីលធម៌​ត្រឹមត្រូវ​ដោយ​គោរព​ទៅ​តាម​គោលការណ៍​នៃ​ការ​ស្រាវជ្រាវ។ ការការពារ​គម្រោង​ស្រាវជ្រាវ ប្រហែល​ជា​ឧបសគ្គ​សម្រាប់​និស្សិត​មួយ​ចំនួន​ធំំ ដោយសារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​លើក​ដំបូង​របស់​ពួកគេ​ក្នុង​ការ​យក​កិច្ចការ​របស់​ពួកគេ​ទៅ​ធ្វើ​បទបង្ហាញ​មុខ​គណៈកម្មការ ហើយ​ព្យាយាម​លើក​ហេតុផល​ពី​ចំណុច​ខ្លាំង​របស់​ការ​ស្រាវជ្រាវ​របស់​គេ។

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​គន្លឹះ​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ការ​ត្រៀមខ្លួន​ដើម្បី​ការពារ​គម្រោង​ស្រាវជ្រាវ៖

. ប្រៀបធៀប​គម្រោង​ស្រាវជ្រាវ​ទៅ​នឹង​ផលិតផល​ដល់​ល្អ​មួយ ហើយ​ប្រៀបធៀប​គណៈកម្មការ​ដូចជា​អតិថិជន ហើយ​យើង​ជា​អ្នក​លក់​ផលិតផល​មួយ​នោះ

សូម​ចាត់ទុក​គម្រោង​ស្រាវជ្រាវ​របស់​ខ្លួន​ដូច​ទៅ​នឹង​ផលិតផល​ដល់​ល្អ​មួយ​ដែល​យើង​ជា​អ្នក​លក់​វា ហើយ​ពេលនេះ​ជា​ពេល​ដែល​យើង​ត្រូវ​បញ្ចុះបញ្ចូល​ឱ្យ​អតិថិជន​ទិញ​យក​វា​ដោយ​ភាព​ជឿជាក់។ ជាទូទៅ ដើម្បី​ឱ្យ​អតិថិជន​ជឿជាក់​លើ​ផលិតផល​នោះបាន លុះត្រាតែ​វាជា​ផលិតផល​ល្អ ផ្តល់​ប្រយោជន៍​ដល់​អ្នកប្រើប្រាស់ និង​មិន​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​ផ្សេង។

. បង្ហាញ​ពី​ភាព​ខ្លាំង​របស់​កិច្ចការ​ស្រាវជ្រាវ​របស់​ខ្លួន​ទៅ​កាន់​គណៈកម្មការ ដោយ​ផ្ដល់​ហេតុផល​ជាក់លាក់ និង​សមស្រប​ទៅ​តាម​លក្ខណៈ​វិទ្យាសាស្ត្រ

ត្រូវ​បង្ហាញ​ពី​ភាព​ច្បាស់លាស់​នៃ​ការស្រាវជ្រាវ តាមរយៈ​ការ​បង្ហាញ​ឱ្យ​ឃើញច្បាស់​នូវ​បញ្ហា​ស្រាវជ្រាវ គោល​បំណង សំណួរ​ស្រាវជ្រាវ និង​វិធីសាស្ត្រ​ស្រាវជ្រាវ។ បញ្ហា​ស្រាវជ្រាវ​ត្រូវ​ផ្អែក​លើ​ទ្រឹស្ដី​ផ្សេងៗ ចន្លោះ​ប្រហោង​នៃ​ការសិក្សា​ពីមុន ក៏ដូចជា​បទពិសោធន៍​ផ្ទាល់​របស់​អ្នកស្រាវជ្រាវ ហើយ​ជាបញ្ហា​ដែល​មិនអាច​នឹង​ត្រូវបាន​ដោះស្រាយ​ដោយ​ងាយៗ ដែល​ទាមទារ​ឱ្យ​មាន​ការសិក្សា​ជា​លក្ខណៈ​វិទ្យាសាស្រ្ត​ក្នុង​ការ​ស្រាយ​បញ្ជាក់។ សំណួរ​ស្រាវជ្រាវ​វិញ​ត្រូវ​មាន​ភាព​ច្បាស់លាស់ ហើយ​អាច​ឆ្លើយ​តប​បាន​តាមរយៈ​វិធីសាស្ត្រ​ស្រាវជ្រាវ​ណាមួយ។ ចំណែក​វិធីសាស្ត្រ​ស្រាវជ្រាវ​វិញ ត្រូវ​បង្ហាញ​ឱ្យ​បាន​ច្បាស់លាស់ ដោយ​ភ្ជាប់​ជាមួយ​ហេតុផល​ថា​វា​ជា​វិធីសាស្ត្រ​ដែល​សមស្រប​បំផុត​សម្រាប់​ឆ្លើយ​តប​គោលបំណង​របស់​ការស្រាវជ្រាវ​អ្នក ហើយ​អ្នក​ពិត​ជា​អាច​សម្រេច​វាបាន​ក្នុង​ពេល​កំណត់​ណាមួយ គួបផ្សំ​ជា​មួួយ​ធនធាន​ដែល​អ្នក​មាន។

. បង្ហាញ​ពី​ផែនការ និង​ភាព​រួចរាល់​របស់​អ្នក​ទៅកាន់​គណៈកម្មការ

អ្វីដែល​គណៈកម្មការ​ចង់​ឃើញ​បំផុត​នោះ​គឺ​ភាព​រួចរាល់​របស់​អ្នក​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​កិច្ចការ​មួយ​នេះ។ ដូចនេះ​សូមអ្នក​បង្ហាញ​ពី​ផែនការ​របស់​អ្នក​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ការស្រាវជ្រាវ ក៏​ដូចជា​អ្វី​ដែល​អ្នក​បាន​ត្រៀម​ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​ជាមួយ​នឹង​បញ្ហា​ក្នុង​ពេល​ដែល​អ្នក​ធ្វើ​ការស្រាវជ្រាវ។ និយាយ​ឱ្យ​ស្រួល​ស្ដាប់​ថា​តើ​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការស្រាវជ្រាវ​នេះ​បានទេ​ប្រសិន​គេ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ចាប់​ផ្ដើម​ធ្វើវា។ ឧទាហរណ៍៖ អ្នកមាន​ឧបករណ៍​ស្រាវជ្រាវ​ច្បាស់លាស់​ដែល​អាច​ឆ្លើយ​តប​គោលបំណង អ្នក​បាន​រៀបចំ​នីតិវិធី​ច្បាស់លាស់​ក្នុង​ការ​ចុះ​ប្រមូល​ទិន្នន័យ អ្នក​យល់​ពី​របៀប​ដែល​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ការវិភាគ​ទិន្នន័យ​ជាដើម។

. ជំនាញ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​បទបង្ហាញ (រៀបចំ​បទបង្ហាញ គ្រប់គ្រង​ពេលវេលា ឆ្លើយតប​នឹង​សំណួរ)

ទោះបី​អ្នក​មាន​ចំណុច​ដែល​បាន​រៀបរាប់​ខាងលើ​ក៏ដោយ ជំនាញ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​បទបង្ហាញ​គឺជា​ជំនាញ​ដែល​ចាំបាច់​បំផុត​នៅ​ពេល​ការពារ​គម្រោង​ស្រាវជ្រាវ​របស់​អ្នក។ រៀបចំ​ស្លាយ​របស់​អ្នក​ឱ្យ​បាន​ស្អាត មាន​របៀបរបប ងាយស្រួល​មើល និង​ងាយ​ស្រួលក្នុង​ការ​ធ្វើ​បទបង្ហាញ​ទៅ​កាន់​គណៈកម្មការ។ ត្រូវចាំថា​អ្នក​មិនមែន​គ្រាន់​តែ​ទៅ​អាន​ពាក្យ​ដែល​មាន​នៅ​លើ​ស្លាយ​ទេ គឺអ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ពន្យល់​ខ្លឹមសារ​ដែល​មាន​នៅ​លើ​ស្លាយ​របស់​អ្នក។ បន្ថែមពីលើនេះ សូម​ប្រើប្រាស់​ពេលវេលា​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជូន​ឱ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ (ប្រសិនបើ ១៥​នាទី​សម្រាប់​ធ្វើ​បទបង្ហាញ សូម​ប្រើប្រាស់​ត្រឹម​១៥នាទី​នោះ)។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ពេលវេលា​លើស​ពេល​កំណត់ អ្នក​ប្រហែល​មិន​មាន​ឱកាស​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​ខ្លឹមសារ​សំខាន់​ក្នុង​គម្រោង​ស្រាវជ្រាវ​ឡើយ។ ចុងក្រោយនោះ​គឺ​ការ​ឆ្លើយតប​ជាមួយ​នឹង​សំណួរ​របស់​គណៈកម្មការ ដែល​ពួកគាត់​អាច​នឹង​សួរ​ដើម្បី​ស្វែងយល់​ពី​គម្រោង​ស្រាវជ្រាវ​របស់​អ្នក​ឱ្យ​កាន់​តែ​ច្បាស់។ សូម​ស្ដាប់​សំណួរ​ឱ្យ​បាន​ច្បាស់​មុន​ពេល​ឆ្លើយតប និង​សូម​ឆ្លើយតប​ដោយ​មាន​ភាពជឿជាក់ ជាមួយ​នឹង​ការផ្ដល់​ហេតុផល​ឱ្យ​បាន​ច្បាស់លាស់ និង​សមស្រប​បំផុត។ ការហាត់សម​ក៌​អាច​ជួយ​អ្នក​បាន​ច្រើន​ក្នុង​ការ​ពង្រឹង​លើ​ជំនាញ​នៃ​ការធ្វើ​បទបង្ហាញ ការ​គ្រប់គ្រង​ពេលវេលា ក៏​ដូចជា​ការ​ត្រៀម​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​ឆ្លើយតប​ជាមួយ​នឹង​សំណួរ​ដែរ។

. បង្ហាញ​ពី​ភាព​ស្មោះត្រង់​របស់​អ្នក

គោលបំណង​នៃ​ការការពារ​គម្រោងស្រាវជ្រាវ​គឺ​ដើម្បី​ធានា​ពី​ភាពរួចរាល់​របស់​អ្នក​នៅក្នុង​ការ​ធ្វើ​កិច្ចការ​មួយនេះ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក៏​ដើម្បី​ផ្តល់​យោបល់ ឬ​ការណែនាំ​ដល់​អ្នក​ក្នុង​ការ​យក​ទៅ​បំពេញ​បន្ថែម​លើ​កិច្ចការ​ស្រាវជ្រាវ​របស់​ផងដែរ។ ដូចនេះ អ្នក​អាច​បង្ហាញ​ពី​ភាពស្មោះត្រង់​របស់​អ្នក​ប្រសិន​បើអ្នក​មិន​ច្បាស់​លើ​ចំណុច​ណា ហើយ​អ្នក​ក៏​អាច​សុំយោបល់​ពី​គណៈកម្មការ​ដោយ​ត្រង់​ៗថា​តើ​អ្នក​គួរ​ធ្វើ​យ៉ាងណា​ដើម្បី​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​អ្នក​បាន​ជោគជ័យ។

March 5, 2021

0 responses on "គន្លឹះ​ដើម្បី​ឱ្យ​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការការពារ​គម្រោង​ស្រាវជ្រាវ"

Leave a Message

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

សាលាខ្មែរជាអ្វី?

នេះ​ជា​គេហទំព័រ​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចង់​ស្វែងរក​វគ្គសិក្សា​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត។ វគ្គសិក្សា​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​យកចិត្តទុកដាក់ ទៅ​លើ​គុណភាព និង​តម្រូវការ​របស់​អ្នក​សិក្សា។ បន្ថែម​ពី​លើ​នេះ យើង​នឹង​ផ្ដល់​ជូន​ជា​ប្រចាំនូវ​ចំណេះដឹង​ថ្មីៗ ទាក់​ទៅ​នឹង​បច្ចេកវិទ្យា ការស្រាវជ្រាវ ក៏​ដូច​ជា​វិធីសាស្ត្រ​បង្រៀន។ ជាមួយ​នឹង​វគ្គសិក្សា និង​ចំណេះដឹង​ដែល​យើង​ផ្ដល់​ជូន យើង​សង្ឃឹម​ថា​អ្នក​នឹង​អភិវឌ្ឍ​ចំណេះ ជំនាញ​របស់​អ្នក​ឱ្យ​ស្រប​ទៅ​នឹង​យុគសម័យ​បច្ចេកវិទ្យា​នេះ។ ចាប់ផ្ដើម​ស្វែងរក​វគ្គ​ដែល​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍ ចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន និង​អាច​រៀន​បាន​គ្រប់​ពេលវេលា និង​គ្រប់​ទីកន្លែង។

សាលាខ្មែរ ផ្តល់ឱកាសសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា

វគ្គសិក្សាពេញនិយម

ទំនាក់ទំនងមកយើង

អ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកយើងតាម

+855 010 68 59 62
info@salakhmer.org
top
Copyright © 2020 | SalaKhmer.org
X