សាលាខ្មែរ

អ្នកសិក្សា

student-final-imge


តើអ្វីជាសិស្សនៅក្នុងសាលាខ្មែរ?


សិស្សនៅក្នុងសាលាខ្មែរគឺជាសមាជិកដែលមានចំណុចខ្វះខាតជំនាញមួយចំនួននិងមានបំណងសិក្សាបំពេញកង្វះខាតទាំងនោះតាមរយៈ

ការកំណត់គោលដៅច្បាស់លាស់ចូលសិក្សាពិគ្រោះដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកណែនាំជជែកវែកញែកជាក្រុមនិងការផ្ដល់មតិជាលក្ខណៈទូទៅ។

 

ហេតុអ្វីបានជាត្រូវធ្វើជាសិស្សជាមួយយើង?


. ជំនាញជាក់លាក់តាមតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន

. រាល់ឯកសារនិងជំនាញទាំងអស់ត្រូវបានចង់ក្រងជាមួយភាពច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីនិងការសង្ខេបខ្លីហើយខ្លឹមរួមផ្សំឧទាហរណ៍ចំៗ

. ការគាំទ្រដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់អ្នកណែនាំ

. ការពិភាក្សាជាយន្តការដែលមានការពិគ្រោះដោយផ្ទាល់ជាក្រុមឬផ្ដល់មតិជាសហគមន៍

 

តើក្នុងនាមជាសិស្សត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះហើយយ៉ាងដូចម្ដេច?


. សិក្សាពីចំណុចដែលលោកអ្នកវិភាគដឹងថាមានកង្វះខាត

.ស្វែងរកវគ្គសិក្សាមួយណាដែលអាចឆ្លើយសំនួរនឹងចំណុចកង្វះខាតរបស់អ្នក 

. ចូលសិក្សាក្នុងវគ្គនោះដោយមានពីរឥតគិតថ្លៃនិងត្រូវចំណាយថវិកាតាមការកំណត់ដែលបានបង្ហាញ 

. អនុវត្តន៍តាមការណែនាំរបស់វគ្គសិក្សានិងសិក្សា (ការសិក្សាល្អគួរមានត្រូវមានបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់មានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតល្អ មានឧបករណ៍កត់ត្រានិងសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកគិតថាចាំបាច់)

. ផ្ដល់មតិយោបល់ និងពិភាក្សាជាអតិបរមាក្នុងគោលដៅការរីកចម្រើនជារួម 

.ទទួលបានសញ្ញាប័ត្របញ្ជាក់ពីចំណេះដឹងជំនាញរបស់អ្នកក្រោយបញ្ជាប់វគ្គសិក្សានិមួយៗ

 

តើលោកអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីពីការងារដ៏មានប្រយោជន៍មួយនេះ?


. ជំនាញដែលចំគោលដៅនីមួយៗដើម្បីបំពេញក្ដីស្រមៃរបស់អ្នក

. ការណែនាំច្បាស់លាស់នឹងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រកបដោយយន្តការច្បាស់លាស់

. ទទួលបានការគាំទ្រពីក្រុមការងាររបស់យើង និងអ្នកណែនាំរាល់ពេលដែលត្រូវការ

. ទទួលបានព័ត៌មាន និងឯកសារដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ចំណេះដឹងជាប្រចាំ ជាពិសេសវិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសវគ្គសិក្សា សិក្សា និងការយកជំនាញទៅអនុវត្តន៍

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

អំពីសាលាខ្មែរ

សាលាខ្មែរ​គឺ​ជា​សហគមន៍​មួយ​ដែល​ផ្ដោត​លើ​ការសិក្សា និង​ការ​ចែករំលែក​ចំណេះដឹង​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​ទៅ​កាន់​ប្រ​ជា​ជន​​ខ្មែរ​ទូទៅ ដើម្បី​ធានា​ថា​ការអប់រំ​សម្រាប់​​ប្រ​ជា​ជន​​ខ្មែរ​​គឺ​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​អាច​ធ្វើ​បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង គ្រប់ពេលវេលា និង​ទទួល​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់។

សាលាខ្មែរ៖ សហគមន៍សិក្សា​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​ដែល​ល្អ​ផ្តាច់​គេ​

វគ្គសិក្សាពេញនិយម

អ្នកនៅលើបណ្តាញ

There are no users currently online
top
រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ © សាលាខ្មែរ  
X